Nie będzie identyfikatorów dla kibiców

Senatorom nie udało się w czwartek wprowadzić obowiązku noszenia identyfikatorów przez kibiców. Okazało się, że zapis taki wykraczałby poza materię nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, więc musiały zostać wycofane wcześniej zgłoszone poprawki.
Senatorowie proponowali, by brak identyfikatora uniemożliwiał wstęp na stadion. Ponadto identyfikator byłby odbierany każdemu kibicowi, który na stadionie złamie prawo. Biuro Legislacyjne Senatu uznało jednak, że wprowadzenie takich zapisów nie jest możliwe.

Senatorowie nie zgodzili się na zobowiązanie organizatora imprezy masowej o podwyższonym ryzyku do pokrycia części kosztów udziału policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na tej imprezie. Wprowadzili ponadto kilka poprawek porządkujących i redakcyjnych.

Zapisy ustawy zmierzają do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa podczas imprez masowych, zwłaszcza na meczach piłki nożnej. Zobowiązują organizatorów do zapobiegania i zwalczania chuligaństwa.

Ustawa nakłada dodatkowe obowiązki na organa wydające zezwolenia na organizowanie imprez. Mają one kontrolować, czy impreza przebiega zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. Jeśli nie, umożliwia im przerwanie imprezy.

Zgodnie z nowelą, organizator będzie miał prawo zażądać od kupującego bilet okazania dokumentu tożsamości, będzie mógł też odmówić wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem narkotyków, zachowującym się agresywnie oraz posiadającym przedmioty niebezpieczne.

W ustawie znalazły się także zapisy o minimalnych wymaganiach technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, które umożliwiłyby wykorzystanie zarejestrowanego materiału jako dowodu w postępowaniu przeciwko osobom zakłócającym porządek podczas imprezy masowej.

Ustawa określa też zakres gromadzenia informacji dotyczących osób, które zakłócają porządek. W bazach takich znajdą się m.in. informacje o nieformalnych grupach kibiców. Zgodnie z projektem będzie można odmówić sprzedaży biletów wstępu osobom, które z powodu np. wszczęcia burd znalazły się w takiej bazie danych. Dane tego typu będą przechowywane przez 10 lat.

źródło: PAPRedakcja www.Gornik.Zabrze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są niezależnymi opiniami czytelników serwisu. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie, reklamy, itp.

Copyright © 2001-2020 Górnik Zabrze On-Line - serwis nieoficjalny. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
[zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera] online