Forum
 

Oświadczenie Spółki "Stadion w Zabrzu"

W związku z informacjami, które pojawiły się m.in. w publikacji portalu stadiony.net, Zarząd Spółki Stadion w Zabrzu oświadcza, że informacje podawane na podstawie pism Konsorcjum Projektowego, którego liderem jest GTM Sp. z o.o. oraz na podstawie wpisów zawartych w blogu nieznanych nam autorów, na które powołują się redakcje, są nieprawdziwe i przedstawiają działania Inwestora w sposób, który może być poczytywany za naruszający dobro osobiste, jakim jest prawo do dobrego imienia Miasta Zabrze oraz spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. 

Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, majątkowe prawa autorskie Konsorcjum Projektowe przeniosło na Zamawiającego, czyli Miasto Zabrze - w całości. Wymieniona umowa zawarta między Konsorcjum, a Miastem Zabrze daje Zamawiającemu prawo do dokonywania wszelkich zmian w dokumentacji projektowej. Z kolei Prezydent Miasta upoważnił Spółkę do realizacji wszystkich praw Zamawiającego czyli Miasta wynikających z ww. umowy. Stadion w Zabrzu ma więc wszelkie prawa do wprowadzania zmian w projekcie, zwłaszcza, że zmiany te wprowadzane są przez projektantów obiektu. W przypadku istotnych zmian Spółka występuje do właściwego organu nadzorującego o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę.
Natomiast autorskie prawa osobiste do projektu Stadionu – w świetle prawa niezbywalne – posiadają projektanci, którzy obecnie są zatrudnieni przez Spółkę, w celu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją.

Oświadczamy również, że wolą Spółki Stadion w Zabrzu było powierzenie pełnienia nadzoru autorskiego inwestycji Konsorcjum reprezentowanemu przez GMT Sp. z o.o. Warunkiem koniecznym, by nadzór ten mógł być pełniony było jednak zawarcie dodatkowej umowy, co zostało określone w umowie o wykonanie dokumentacji projektowej Stadionu. Spółka przystąpiła do negocjacji dodatkowej umowy, jednak Konsorcjum proces negocjacji, z nieznanych nam przyczyn, zerwało. Skierowane do Konsorcjum wezwanie do zawarcia tejże umowy pozostało do dziś bez odpowiedzi. Dlatego nieprawdziwym jest twierdzenie, że Konsorcjum zostało w jakikolwiek sposób pominięte, odsunięte czy pozbawione możliwości prowadzenia nadzoru autorskiego inwestycji.

źródło: stadion-zabrze.plRedakcja www.Gornik.Zabrze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są niezależnymi opiniami czytelników serwisu. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie, reklamy, itp.

Copyright © 2001-2018 Górnik Zabrze On-Line - serwis nieoficjalny. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
[zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera] online